کانون تاسيساتي بهروز بهروز علي پور-حقوقی
CEO: بهروز علي پور
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: مکانیک و مکاترونیک
Building: ---
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number:
Fax:
Mobile:
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: