ماشین سازی امین صنعت اورین-حقوقی
CEO: آرش حسینلو
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: سازنده ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، عمرانی و شهری
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04133291262
Fax:
Mobile:
Telegram:
Instagram:
Description: