عمران تجارت مارپیچ ارس (پیش رشد)-حقوقی
CEO: پویا زاهدی
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: ---
Province/city: آذربایجان شرقی / جلفا
Phone number: 09146574472
Fax:
Mobile: 09146574472
Website:
Telegram:
Instagram:
Description:

از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور منطقه آزاد ارس