(پیش رشد ) ساناتاو تجارت ارس-حقوقی
CEO: علی شمالی
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: ---
Province/city: آذربایجان شرقی / جلفا
Phone number: 09147869834
Fax:
Mobile: 09147869834
Website:
Telegram:
Instagram:
Description:

از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور منطقه آزاد ارس