کیمیا گران پویای شرق ارس (پیش رشد)-حقوقی
CEO: راحله شرقی- ساسان پویا
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: ---
Province/city: آذربایجان شرقی / جلفا
Phone number: 09355074529
Fax:
Mobile: 09355074529
Website:
Telegram:
Instagram:
Description:

از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور منطقه آزاد ارس