صنایع نوین اندیش سهند آرام-حقوقی
CEO: امیر خرسندی کاظمی
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 02144205791
Fax:
Mobile:
Telegram:
Instagram:
Description:

از موسسات و واحد های صنعتی مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی