سیال سازان آذران تدبیر-حقوقی
CEO: دکتر سید رضا دامادی
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09399347230
Fax:
Mobile: 09399347230
Telegram:
Instagram:
Description:

از موسسات و واحد های صنعتی مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی