سامانه صنعت ساختمان تامارا-حقوقی
CEO: سيد نويد قمري
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09143213981
Fax:
Mobile: 9143213981
Telegram:
Instagram:
Description:

از موسسات و واحد های صنعتی مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی