سامان گستران صانع-حقوقی
CEO: امير عظيمی
Company type: سهامی خاص
Field of Activity: خدمات بازاریابی و تجاری سازی
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09144038255
Fax:
Mobile: 9144038255
Telegram:
Instagram:
Description:

از موسسات و واحد های صنعتی مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی