توسعه گران نرم افزار آذربايجان-حقوقی
CEO: حسن اصيل
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09144000563
Fax:
Mobile: 9144000563
Telegram:
Instagram:
Description:

از موسسات و واحد های صنعتی مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی