پالايش و انرژی شمالغرب آرکا-حقوقی
CEO: مقصود رهبرنيا
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: ---
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09141163929
Fax:
Mobile: 9141163929
Website: rkoilco.com
Telegram:
Instagram:
Description:

از موسسات و واحد های صنعتی مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی