آراز فناور آلتين افق-حقوقی
CEO: عليرضا فتحی خيره مسجد
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09149970234
Fax:
Mobile: 9149970234
Website: afao.ir/
Telegram:
Instagram:
Description:

از موسسات و واحد های صنعتی مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی