طراح گستر آب آرا-حقوقی
CEO: فرزین محمدی فرخاد
Company type: سهامی خاص
Field of Activity: مکانیک و مکاترونیک
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 4186
Fax: 041-33298545
Mobile: 09393393004
Telegram: 09393393004
Instagram: tg.abara
Description: