سبز بسپار ویرا-حقوقی
CEO: رحیمه نصرتی
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: شیمی، مواد و متالوژی
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04134265149
Fax: 04134265006
Mobile: 09143163729
Website: -
Telegram: -
Instagram: -
Description:

تهیه افزودنی و رنگ های خو تمیز شونده و آنتی باکتریال