اوج صوت ماندگار شرق-حقوقی
CEO: امین ناصری
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: مهندسی پزشکی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09141027647
Fax:
Mobile:
Telegram:
Instagram:
Description: