مانا نور پژوهان مهر-حقوقی
CEO: رامین ضیائی مهر
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: برق و الکترونیک
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04134265149
Fax: 04134265006
Mobile: 09143322705
Telegram: @mananurco
Instagram: @mananurco
Description:

از شرکت های مستقر در بخش موسسات پارک