ژاو کیمیا-حقوقی
CEO: حسن کیان فر
Company type: سهامی خاص
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09141150452
Fax:
Mobile: 9141150452
Telegram:
Instagram:
Description:

از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز