آخرین اخبار

روه صنعتي ايرانيان رباتيک و اتوماسيون نژد-حقوقی
مدیرعامل: امير بابك پورنژدي
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: مکانیک و مکاترونیک
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---