آخرین اخبار

طراحي مهندسي مدبر افرا طب سيستم-حقوقی
مدیرعامل: اصغر بهارخانه
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: مهندسی پزشکی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---