آخرین اخبار

زيست پليمر پديده ايرانيان-حقوقی
مدیرعامل: اصغر ياقوتي نيا
نوع شرکت: سهامی خاص
زمینه فعالیت: کشاورزی و زیست فناوری
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---