آخرین اخبار

آسانبر هما سير-حقوقی
مدیرعامل: جهانگير نجف زاده
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---