آخرین اخبار

بعد بخشان ارس (رشد ارس)-حقوقی
مدیرعامل: نیما وصالی
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
ساختمان: مرکز رشدارس
استان: آذربایجان شرقی
شهر: جلفا
آدرس: ---