آخرین اخبار

پارس فناوران انرژي تبريز(شهید مدنی)-حقوقی
مدیرعامل: ميکائيل ملازاده
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
ساختمان: مرکز رشد شهید مدنی
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---