آخرین اخبار

باتاب صنعت تيوا(شهید مدنی)-حقوقی
مدیرعامل: نويد لعلي ديزجي
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: مکانیک و مکاترونیک
ساختمان: مرکز رشد شهید مدنی
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---