جدیدترین محصولات درج شده

آرتان صنعت نانو تبريز(شهید مدنی)-حقوقی
مدیرعامل: حسين عبدالمحمدزاده
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: شیمی، مواد و متالوژی
ساختمان: مرکز رشد شهید مدنی
استان/شهر: آذربایجان شرقی / تبریز
شماره تماس:
فاکس:
موبایل: 09143059813
وب سایت:
تلگرام:
اینستاگرام:
توضیحات: