آخرین اخبار

زيست فناوران آذر زرين-حقوقی
مدیرعامل: غلامرضا زريني
نوع شرکت: سهامی عام
زمینه فعالیت: مهندسی پزشکی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---