آخرین اخبار

هوشمند سیستم پیشگام مرند(مرکز رشد مرند)-حقوقی
مدیرعامل: سعید حقی
نوع شرکت: سهامی عام
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: مرکز رشد مرند
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مرند
آدرس: ثبت نشده

از واحدهای فناورمستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مرند