آخرین اخبار

دانش گستران آذر ساختار-حقوقی
مدیرعامل: رضا نجاتی ایلخچی
نوع شرکت: سهامی عام
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ثبت نشده
از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز