آخرین اخبار

فن آوران نگین صنعت تبریز-حقوقی
مدیرعامل: سامان موسایی
نوع شرکت: سهامی عام
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: شهریار دو-سایت اصلی
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ثبت نشده
از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز