آخرین اخبار

اخبار مرتبط

  صدور مجوز تاسیس مراکز رشد و نوآوری در آذرشهر، سراب و شبستر
  تاریخ ایجاد خبر : 1400/8/12
  ساعت ایجاد خبر : 9:56
  شماره خبر : 2087
  در چهارمین جلسه شورای علم و فناوری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، مجوز تاسیس سه مرکز جدید رشد و نوآوری در آذربایجان شرقی تصویب شد.

  بر اساس این مصوبه، مراکز رشد  آذرشهر  و سراب   و مرکز نوآوری  شبستر در دانشگاه  های آزاد اسلامی این شهر ها  راه اندازی می شود.
  مرکز رشد آذرشهر در فضایی به مساحت 1600 متر مربع در 4 طبقه و 5 هکتار زمین برای ایجاد کارگاه های صنعتی،مرکز رشد سراب در 1800 متر مربع در 2 طبقه و 5 هکتار زمین کارگاهی و مرکز نوآوری شبستر با محوریت صنایع غذایی در فضایی به مساحت 2400 متر مربع در 2 طبقه ، 5 هکتار زمین قابل واگذاری و سوله های کارگاهی  ب در اختیار واحدهای فناور  و دانش بنیان قرار خواهد گرفت.
  با ایجاد این مراکز، تعداد مراکز رشد پارک علم وفناوری آذربایجا ن شرقی  به ۱3 واحد و شمار مراکز نوآوری تحت پوشش  به 7  واحد می رسد.