مجتمع صنعتی و توليدی لوازم اصلی تندرو نصر (لاتن)-حقوقی
CEO: محمدعلی ناصری
Company type: سهامی خاص
Field of Activity: سازنده ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، عمرانی و شهری
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09143055369
Fax:
Mobile:
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: