ارتباط سازان چابک پژوه-حقوقی
CEO: قادر صادقی
Company type: سهامی خاص
Field of Activity: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04135538319
Fax:
Mobile:
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: