روه صنعتي ايرانيان رباتيک و اتوماسيون نژد-حقوقی
CEO: امير بابك پورنژدي
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: مکانیک و مکاترونیک
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number:
Fax:
Mobile:
Website:
Telegram:
Instagram:
Description: