فولاد ظفر بناب-حقوقی
CEO: جعفر اسمعیل ظفر
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: شهریار دو-سایت اصلی
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09376576480
Fax:
Mobile: 9376576480
Telegram:
Instagram:
Description:

از موسسات و واحد های صنعتی مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی