صنايع هوش مصنوعی سلامت سازان سهند-حقوقی
CEO: حامد پاکزاد
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 9144035438
Fax:
Mobile: 9144035438
Telegram:
Instagram:
Description:

از موسسات و واحد های صنعتی مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی