قوشار صنعت آبتین-حقوقی
CEO: بهمن فخوری تبریزی
Company type: مسئولیت محدود
Field of Activity: سازنده ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، عمرانی و شهری
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04134265149
Fax: 04134265050
Mobile: 09142828509
Instagram: @ghoshar_sanat
Description: