آخرین اخبار

بازرگانی برخط همراه ایرانیان-حقوقی
مدیرعامل: امیر بابایی صدر
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: شیمی، مواد و متالوژی
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---