آخرین اخبار

مهندسي شبکه و فن آوري اطلاعات تحليلگران-حقوقی
مدیرعامل: داود حاتمی
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
ساختمان: شهریار دو-سایت اصلی
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---