آخرین اخبار

درمان گستر آریا کوچکی(مرکز رشد بناب)-حقوقی
مدیرعامل: فرید جعفرزاده کوچکی
نوع شرکت: سهامی عام
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: مرکز رشد بناب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: بناب
آدرس: ثبت نشده

از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بناب