آخرین اخبار

مهندسی شبکه و فناوری اطلاعات (همگامان)-حقوقی
مدیرعامل: ابوالفضل محمدی قدیم
نوع شرکت: سهامی عام
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ثبت نشده

از موسسات و واحد های صنعتی مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی