آخرین اخبار

رئیس دفتر و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

نام : فرهاد

نام خانوادگي : خلقی

سمت : رئیس دفتر و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

تحصيلات : لیسانس شیمی کاربردی

شماره تماس : 33363370

محل خدمت : شهریار 1