آخرین اخبار

آون خلا (Vacuum Drying Oven)

آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه لاستیک و پلاستیک  شماره تماس آزمایشگاه : 33362281- 34265090 -041

انجام عملیات حرارتی و خشک کردن تحت خلا مواد مختلف    

آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس­دهی