آخرین اخبار

فریزر آزمایشگاهی (Deep Freezer)

آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه لاستیک و پلاستیک  شماره تماس آزمایشگاه : 33362281- 34265090 -041  

 انجماد مواد با قابلیت کاهش دما تا دمای 85-  درجه سانتیگراد

آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس­دهی