آخرین اخبار

دستگاه آزمون چسبندگی (Pull Off Adhesion Tester)

آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه لاستیک و پلاستیک  شماره تماس آزمایشگاه : 33362281- 34265090 -041

با استفاده از این دستگاه استحکام چسبندگی روکشهای پلیمری به سابستریت با اعمال نیروی کشیدگی عمودی و در حالت خشک نمونه ها اندازه گیری می شود. 

زمینه­های کاربری دستگاه :

  • تعیین استحکام چسبندگی رنگ، روکش و پوششهای پلیمری

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس­دهی