آخرین اخبار

دستگاه آزمون ضربه ای ایزود (Izod)

آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه لاستیک و پلاستیک  شماره تماس آزمایشگاه : 11- 34265090 -041    

با استفاده از این دستگاه، انرژی لازم برای شکستن نمونه، بوسيله برخورد لحظه ای يك پاندول استاندارد به نمونه ای با ابعاد استاندارد و اندازه گيري ميزان زاويه بالا آمدن پاندول بعد از شكست نمونه تعیین میگردد. 

زمینه­ های کاربری دستگاه :

  •  پلیمرهای ترموپلاست سخت و نرم قالبگیری يا اكسترود شده
  •  پلیمرهای ترموست سخت و نرم ریخته گری شده
  •  پلیمرهای ترموپلاست و ترموست تقويت شده با الياف (كامپوزيتها) 

آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس­دهی