آخرین اخبار

دستگاه اندازه گیری خاصیت آنتی استاتیک (Anti Static)

آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه لاستیک و پلاستیک  شماره تماس آزمایشگاه : 33362281- 34265090 -041

این دستگاه جهت تعیین خواص آنتی­استاتیک (اندازه­گیری میزان هدایت الکتریکی سطحی و حجمی) پلیمرها، از جمله کفش و پوشش­های پلیمری مورد استفاده قرار می­گیرد.    

زمینه ­های کاربری دستگاه :

تعیین خواص آنتی­استاتیک (اندازه­گیری میزان هدایت الکتریکی سطحی و حجمی پلیمرها)
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس­دهی