آخرین اخبار

دستگاه آزمون نقطه نرم شدگی و تغییر شکل حرارتی (HDT-Vicat)

آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه لاستیک و پلاستیک  شماره تماس آزمایشگاه : 33362281- 34265090 -041

با استفاده از این دستگاه نقطه نرمی ویکت (Vicat Softening Temperature) پلیمرها (دمایی است که در بالاتر از آن پلیمر حالتی نرم بخود می گیرد و میتواند محدودیتی در انتخاب یک پلیمر باشد) تعیین شده و میزان مقاومت نمونه های پلیمری در مقابل گرما همزمان با اعمال نیرو مورد بررسی قرار می­گیرد. همچنین این دستگاه قادر است  دمای تغییر شکل حرارتی(Heat deflection temperature) پلیمرها (دمای خمش تحت بار که در آن ماده پلیمری که تحت اعمال نیرو قرار گرفته است، آنقدر در برابر خمش مقاومت می کند که میزان تغییر شکل در آن به حد مشخصی برسد و در اثراعمال نیرو در یک نقطه دچار تغییر شکل می شود) تعیین میگردد. 

زمینه ­های کاربری دستگاه :

  • تعیین دمای نرم­شدگی و تغییر شکل حرارتی ترموپلاست­ها

آخرین وضعیت دستگاه : در حال راه اندازی