دفتر روابط بین الملل پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

دفتر روابط بین الملل پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی با هدف تعامل و ارتباط با پارک های علم و فناوری دنیا و نهاد ها و سازمان های مرتبط با امور پارک های علم و فناوری فعالیت مینماید.


1. ایجاد شبکه بین المللی انتقال تکنولوژی با محوریت پارک آذربایجان شرقی
2. برقراری ارتباط با پارک های فعال در منطقه و در سطح جهان به منظور تعامل و ایجاد ارتباط دو سویه و چند سویه
3. ارتباط با سازمانها و نهاد های فعال در زمینه امور پارک ها در دنیا
4. برقراری ارتباط فیمابین شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک و شرکت های متناظر مستقر در پارک های سایر کشور ها
5. شناسایی و انجام اقدامات لازم به منظور عضویت پارک در مجامع بین المللی
6. معرفی و فروش محصولات و خدمات شرکت ها و مؤسسات فناور مستقر در پارک در بازار های خارج از کشور
7. اجرای پروژههای تولیدی مشترک با شرکتهای خارجی
8. استقرار نمایندگی شرکت های خارجی در پارک
9. برگزاری مسابقات ، کارگاه ها و دوره های آموزشی مشترک با نهاد ها، سازمانها و پارک های علم و فناوری خارج از کشور

نام لاتین انجمن :

International Association of Science Parks IASP

نام فارسی انجمن : انجمن بین المللی پارک های علمی

نوع عضویت پارک : عضو دائمی

آدرس وب سایت انجمن : www.iasp.ws