آخرین اخبار

برگزاری اولین جلسه شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در سال 99
تاریخ ایجاد خبر : 1399/2/13
ساعت ایجاد خبر : 15:1
شماره خبر : 1903
اولین جلسه شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی روز شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه 1399 با حضور هیات رئیسه پارک، دکتر عسگری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز، دکتر سمیعی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز،مهندس نیرومند مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان،دکتر شریف زاده رئیس هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع استان و مهندس محمدیاری مدیر مرکز رشد پارک برگزار شد.

در این جلسه دکتر واعظی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی گزارشی از اقدامات،عملکرد و فعالیت های مراکز رشد و نوآوری وابسته به پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و شرح وظایف شورای علمی و فناوری ارائه نمود. در ادامه موضوعات مربوط به درخواست های تاسیس مراکز رشد و نوآوری و فرایند های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه ازمجموع  8 درخواست تاسیس مرکز رشد و نوآوری ، با راه اندازی سه مرکز موافقت شد.

  • مرکز رشد واحد های فناور وابسته به پارک در دانشگاه پیام نور واحد شبستر
  • مرکز نوآوری تعاون وابسته به پارک در  اداره کل کار ، تعاون و رفاه اجتماعی
  • مرکز نوآوری، کارآفرینی و توسعه  صنعت راه و ساختمان وابسته به پارک در شرکت بنیادبتن آذرآبادگان