آخرین اخبار

مدیر امور اداری
تاریخ ایجاد خبر : 1398/6/6
ساعت ایجاد خبر : 16:47
شماره خبر : 1714

نام : سید محمدعلی

نام خانوادگي : رسولی

سمت : مدیر امور اداری

شماره تماس دفتر: 34265005

تحصيلات : لیسانس
محل خدمت : مجتمع عصر انقلاب